burot 5 km burot 1 km

burot Artemisia vulgaris

Noen fakta om burot i Østfold

Status i Norge: . I Østfold:  Rødliste:  Svarteliste: 
 
Registrert i 198 5 x 5 km ruter, 1579 km-ruter, 3133 100x100m ruter
 
Eldste registrering: 1901  Nyeste registrering: 2019
 
utbredelse i Østfold: nordlig: 0.998  østlig: 0.001
 
Endring i tid: før1950: 0.001 etter 2000: 1