liljekonvall 5 km liljekonvall 1 km

liljekonvall Convallaria majalis

Noen fakta om liljekonvall i Østfold

Status i Norge: . I Østfold:  Rødliste:  Svarteliste: 
 
Registrert i 207 5 x 5 km ruter, 857 km-ruter, 957 100x100m ruter
 
Eldste registrering: 1883  Nyeste registrering: 2019
 
utbredelse i Østfold: nordlig: 1  østlig: 1
 
Endring i tid: før1950: 0.001 etter 2000: 1