blåveis 5 km blåveis 1 km

blåveis Hepatica nobilis

Noen fakta om blåveis i Østfold

Status i Norge: . I Østfold:  Rødliste:  Svarteliste: 
 
Registrert i 151 5 x 5 km ruter, 500 km-ruter, 1015 100x100m ruter
 
Eldste registrering: 0  Nyeste registrering: 2019
 
utbredelse i Østfold: nordlig: 0.002  østlig: 0.001
 
Endring i tid: før1950: 0.001 etter 2000: 0.8055