dauvnesle 5 km dauvnesle 1 km

dauvnesle Lamium album

Noen fakta om dauvnesle i Østfold

Status i Norge: . I Østfold:  Rødliste:  Svarteliste: 
 
Registrert i 47 5 x 5 km ruter, 117 km-ruter, 156 100x100m ruter
 
Eldste registrering: 1873  Nyeste registrering: 2019
 
utbredelse i Østfold: nordlig: 0.1415  østlig: 0.001
 
Endring i tid: før1950: 0.2205 etter 2000: 1